Bộ sưu tập Ebook Kỹ thuật sầu riêng

Hotline:

0967 538 679

Góp ý : cskh@phanbonlavietthai.com

Mua hàng : sales@phanbonlavietthai.com

Bộ sưu tập Ebook Kỹ thuật sầu riêng
Ngày đăng: 22/05/2024 07:44 PM

1. Xử lý chặn đọt

Xử lý chặn đọt trên cây sầu riêng

Tải ngay

 

2. Phòng và xử lý rụng tháo khớp trên cây sầu riêng

Phòng và xử lý rụng tháo khớp trên cây sầu riêng

Tải ngay

 

3. Xử lý chạy chỉ trái trên cây sầu riêng

Chạy chỉ trái trên cây sầu riêng

Tải ngay

 

4. Dưỡng tròn trái xanh gai nhím, khắc phục Thối hông - thối trái

Dưỡng tròn trái, khắc phục thối hông - thối trái trên cây sầu riêng

Tải ngay

Chia sẻ:
Bài viết khác:
 0967538679 (Mua hàng)
 0967538679 (Kỹ thuật)
Zalo (Mua hàng)
Zalo  (Kỹ thuật)